Cestovní podmínky | Eurolines.cz - Vaše spojení Evropou

Cestovní podmínky

 

Informace pro cestování s Eurolines Passem

 

 • Jízdenka Eurolines Pass (dále „EP“) nabývá platnosti dnem vaší první cesty a podle tohoto dne se určuje výše jízdného.
 • Platná jízdenka EP musí obsahovat jméno držitele, jeho podpis a číslo.
 • Nesmí mít prošlou dobu platnosti.
 • EP opravňuje jejího držitele cestovat mezi 53 vybranými městy.
 • EP zároveň obsahuje ceny za přepravu trajektem, silniční a cestovní poplatky.
 • Mezi dvěma stejnými městy není možné použít Eurolines Pass pro více než dvě cesty (tam a zpět).
 • V ceně nejsou zahrnuty případné poplatky za přepravu zavazadel.
 • Zlevněné jízdné platí pro mládež do 25 let včetně.
 • Děti do 2 let cestují zdarma.
 • EP není možné zakoupit pro skupinu více než 10 cestujících.
 • EP není možné stornovat a je nepřenosný.
 • Zneužití Passu může vést k jeho zabavení.
 • Za ztrátu či zcizení nepřísluší držiteli žádná náhrada.
 • Cestující je zodpovědný za to, že má platný cestovní pas, OP a víza (v případě, že jsou v některých zemích vyžadována).
 • Eurolines nenese žádnou odpovědnost za osoby, kterým byl zamítnut vstup do některé země z důvodu chybějícího nebo neplatného cestovního dokladu.
 • Doporučujeme cestujícím, aby si každou cestu rezervovali v kancelářích Eurolines nebo na autobusovém nádraží alespoň 48 hodin předem.
 • Rezervaci cesty je také možno provést zasláním požadavku prostřednictvím stránek www.eurolines-pass.eu s proklikem na "Request Reservation" nejméně 5 dnů předem. Váš požadavek bude zaslán do příslušné kanceláře Eurolines k vyiřízení. Během 24 hodin obdržíte zpětnou odpověď.
 • V hlavní sezóně doporučujeme zajistit si rezervaci s větším předstihem.
 • Místo je garantováno pouze v případě provedené rezervace.
 • Za změnu rezervace může být účtován poplatek v místní měně.
 • Pokud nemáte rezervaci místa předem, je možné, že budete muset na jeho uvolnění čekat.
 • První cesta může být rezervována v místě odjezdu při koupi EP, ostatní rezervace mohou být provedeny pouze v městě příjezdu.
 • Všechny prodané jízdenky podléhají standardním přepravním podmínkám členů organizace Eurolines. Tyto přepravní podmínky stejně jako přepravní podmínky ostatních partnerů vstupují v platnost ve chvíli rezervace místa. Přepravní podmínky jsou k dispozici k nahlédnutí v místních kancelářích.
 • Eurolines provozuje zejména mezinárodní linky, proto není možné (až na výjjimku vnitrostátního spoje mezi Madridem a Barcelonou)  použít EP k vnitrostátní cestě v rámci jedné země.
 • Pokud nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni se službami poskytovanými některou z členských společností Eurolines, adresujte veškeré své podněty té společnosti Eurolines, u které jste si EP zakoupili nejpozději do 28 dnů (viz Seznam kontaktních míst).
 • Eurolines si vyhrazuje právo z provozních důvodů či z vyšší moci vyjmout některou z nabízených destinací (měst) z nabídky Eurolines Passů bez předešlého oznámení.
 • Informace o spojích a jízdních řádech vztahující se k nabídce destinací Eurolines Passů jsou uvedeny na www.eurolines-pass.eu, s proklikem na "Timetable Checker" .
 • Doporučujeme vám, abyste si ověřili v místní kanceláři Eurolines, zda jsou spoje aktualizované.
 • Všechna města nemusí mít mezi sebou přímé spojení.
 • Cestujícím se doporučuje zajistit si pojištění na cesty.
 • Linky po Evropě jsou provozovány jednotlivými členskými společnostmi Eurolines.