Zásady ochrany osobních údajů na webu Eurolines.cz | Eurolines.cz - Vaše spojení Evropou

Zásady ochrany osobních údajů na webu Eurolines.cz

Úvodní ustanovení

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů na webu Eurolines.cz Vás informují o způsobu, jakým jsou shromažďovány, používány a chráněny informace, které nám prostřednictvím těchto internetových stránek poskytnete. Před vyplněním jakýchkoli informací na tomto webu si prosím zásady ochrany osobních údajů pečlivě prostudujte.
Zásady ochrany osobních údajů na webu Eurolines.cz jsou plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
Tato stránka je určena pro obyvatele České republiky.

 

 

Provozovatelé webu Eurolines.cz

Provozovateli webu Eurolines.cz jsou společnosti TOURING BOHEMIA, s.r.o. a TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s.

 

Souhlas uživatele
Užíváním této stránky souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů na webu Eurolines.cz. Pokud jejím prostřednictvím poskytnete jakékoli informace, v plném rozsahu souhlasíte s jejich získáním, sbíráním, použitím, sdělováním a dalšími způsoby zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platným právním řádem ČR.

 

Poskytované informace
V některých částech webu Eurolines.cz můžete být požádáni o vložení osobně identifikovatelných informací, abyste mohli využívat určitých výhod (například zasílání aktualit, věrnostní program). Zároveň budete informováni o tom, které údaje jsou povinné a které ne.

 

Pasivní sběr informací
Během prohlížení jednotlivých stránek webu Eurolines.cz jsou pasivně (tj. bez Vašeho aktivního sdělení určitých informací) shromažďovány některé anonymní informace, a to pomocí různých technologií, jako jsou cookies, internetové příznaky nebo webové návěsti, a sběru navigačních dat (soubory logů, serverové logy, clickstream). Některé z těchto anonymních informací, např. URL webové stránky, ze které jste právě přišli, adresa podle internetového protokolu (IP adresa) a verze prohlížeče, který Váš počítač právě používá, jsou na naše webové stránky automaticky odesílány Vaším internetovým prohlížečem. Tyto stránky mohou shromažďovat anonymní informace z Vašeho počítače i prostřednictvím cookies a internetových značek nebo webových návěstí. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby Vás informoval o odeslání cookie, nebo aby cookies kompletně odmítal, ale některé vlastnosti těchto stránek nemusí bez cookies fungovat.
Tyto stránky mohou takové pasivně shromážděné informace využívat a kombinovat pro poskytování lepších služeb návštěvníkům stránek, pro přizpůsobení těchto stránek podle Vašich preferencí, k vytváření a analýze statistik a trendů a k další správě a vylepšení stránek. Více informací o cookies a dalších výše uvedených pasivních metodách sledování najdete na dalších řádcích.
"Cookie" je informace, kterou internetové stránky odesílají do Vašeho prohlížeče a pomocí níž si pamatují informace o Vás a Vašich preferencích.
"Relační" cookies jsou dočasné informace, které se vymažou, jakmile vystoupíte ze svého prohlížeče nebo počítač vypnete. Relační cookies se používají ke zlepšení navigace na internetových stránkách, k zapamatování aktuálně přihlášeného uživatele a na shromažďování agregovaných statistických informací.
"Permanentní" cookies jsou informace trvalého rázu, které zůstanou uloženy na pevném disku Vašeho počítače, dokud nevyprší jejich platnost nebo je ručně nevymažete. Platnost permanentních cookies na webu Eurolines.cz je 8 hodin. Permanentní cookies uchovávají ve Vašem počítači informace pro mnoho účelů, jako je např. ověřování informací, které byly poskytnuty dříve (např. zapamatované uživatelské jméno apod.), určování témat, která návštěvníci webových stránek preferují, a úprava webové stránky na základě těchto preferencí. Permanentní cookies, které tento web umístí do Vašeho počítače, mohou obsahovat osobně identifikovatelné informace, ale pouze v případě, že jste se zaregistrovali, nebo jiným způsobem souhlasili se shromažďováním osobně identifikovatelných informací poskytnutých prostřednictvím tohoto webu. V jiných případech server naší stránky zaregistruje pouze skutečnost, že se na stránku znovu připojil neidentifikovaný návštěvník s Vaší cookie.
Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby cookies akceptoval, aby cookies odmítal, nebo aby Vás upozornil pokaždé, když se nabízí možnost uložení cookie, tak abyste se mohli rozhodnout, zda ji povolíte, nebo zakážete. Další informace o cookies najdete v nápovědě svého webového prohlížeče.
Internetová stránka může používat adresy internetového protokolu (IP). IP adresa je číslo, které Vašemu počítači přiřadil Váš poskytovatel internetového připojení, abyste se mohli připojit na internet, a obvykle se považuje za informaci, podle níž nelze konkrétní osobu identifikovat, protože ve většině případů je adresa IP dynamická (mění se při každém připojení na internet), a nikoli statická (unikátní pro počítač konkrétního uživatele). Adresu IP lze využít pro diagnostikování problémů na našem serveru, k podávání výkazů agregovaných informací, stanovení nejrychlejší cesty, kterou se Váš počítač může na naše stránky připojit, a ke správě a zdokonalování našich stránek.
"Internetové příznaky" (rovněž nazývané jednopixelové GIF, jasné GIF, neviditelné GIF a GIF 1:1) jsou menší než cookies a sdělují serveru internetových stránek takové údaje, jako je adresa IP a typ prohlížeče, kterým disponuje návštěvníkův počítač. Příznaky jsou jak v online reklamách, které přivádějí návštěvníky na tuto adresu, tak i na různých stránkách této adresy. Příznaky ukazují, kolikrát byla stránka otevřena a jaké informace byly požadovány.
"Navigační data" ("soubory logů", "serverové logy" a data o výběru jednotlivých možností
– tzv. "clickstream") se používají k řízení systému, ke zlepšení obsahu stránek, pro průzkum trhu a sdělování informací návštěvníkům.

Využívání a sdělování informací
Pokud není stanoveno jinak, mohou být informace získané prostřednictvím tohoto webu používány k vylepšení jeho obsahu, k přizpůsobení obsahu Vašim preferencím, ke sdělování vyžádaných informací, pro marketingové aktivity a pro další stanovené účely. Navíc mohou být využity jakékoli informace získané prostřednictvím tohoto webu, které nemají osobně identifikovatelnou podobu.
Pokud tomuto webu poskytnete osobně identifikovatelné informace, mohou být  tyto informace spojovány s dalšími aktivně shromažďovanými informacemi, pokud pro získávání těchto informací nejsou stanoveny jiné podmínky.
Osobně identifikovatelné informace, které poskytnete prostřednictvím těchto stránek, mohou být  poskytnuty sesterským a dceřiným společnostem Provozovatelů po celém světě, které souhlasí s tím, že s nimi budou zacházet v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a budou je využívat ke stejným účelům.

Osobně identifikovatelné informace, které poskytnete prostřednictvím těchto stránek, mohou být také poskytnuty třetím stranám, jež nejsou sesterskými nebo dceřinými společnostmi provozovatele tohoto webu, ovšem výhradně:
a) dodavatelům, které využíváme k podpoře naší obchodní činnosti (např. prováděcí služby, technická podpora, dodávkové služby a finanční instituce), přičemž v takovém případě budeme požadovat, aby se tyto třetí strany zavázaly, že s informacemi budou zacházet v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a budou je využívat ke stejným účelům; nebo
b) ve spojení s prodejem, postoupením nebo jiným převodem obchodní činnosti těchto stránek, přičemž v takovém případě budeme požadovat, aby se každý nabyvatel zavázal, že s nimi bude zacházet v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a bude je využívat pro stejné účely; nebo
c) v reakci na požadavky orgánů činných v trestním řízení, nebo v případě, že jsou tyto informace požadovány příslušnými orgány v souladu se zákonem.
Shromažďování, využívání a sdělování informací, jichž se tyto zásady ochrany osobních údajů týkají, může zahrnovat přenášení těchto informací do jurisdikcí, které se nacházejí mimo zemi Vašeho trvalého pobytu a které mohou mít rozdílné zákony a předpisy v oblasti osobně identifikovatelných informací. V těchto případech budete požádáni, abyste vyjádřili svůj souhlas s takovými přenosy a sdělováním informací v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Zabezpečení
Web Eurolines.cz uplatňuje přiměřená opatření k ochraně osobně identifikovatelných informací ve chvíli, kdy je odesíláte na naše stránky, a k ochraně těchto informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Mějte prosím na paměti, že žádný přenos prostřednictvím internetu není zcela bezpečný ani bezchybný. Zvláště e-maily odesílané z těchto stránek nebo na tyto stránky nemusí být bezpečné.

Odkazy na jiné webové stránky
Web Eurolines.cz může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany soukromí neplatí. Před návštěvou takových stránek se prosím seznamte se zásadami ochrany soukromí na příslušných stránkách.

Další ustanovení
Používání těchto stránek podléhá příslušným ustanovením právního řádu České republiky.

Kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů nebo žádostí týkajících se uvedených zásad ochrany osobních údajů na webu Eurolines.cz nebo nakládání s informacemi na této stránce nás můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@eurolines.cz.

Změny
Případné změny v zásadách ochrany osobních údajů na webu Eurolines.cz budou zveřejněny v úplném opraveném znění na této stránce. Před poskytnutím jakékoliv informace osobního charakteru se prosím seznamte s jejich aktuálním zněním.

Poslední aktualizace zásad ochrany osobních údajů: 11. 11. 2013.