WiFi na palubách | Eurolines.cz - Vaše spojení Evropou

WiFi na palubách

 

Vážení cestující,

rádi bychom se vám omluvili, pokud na svých posledních cestách nemáte v našich autobusech k dispozici stabilní WiFi připojení.

Tento technický výpadek se týká jen některých autobusů nebo některých linek a je pouze dočasný.

 

Co se stalo:

V průběhu září došlo k ukončení spolupráce s německým poskytovatelem datových služeb (WiFi) pro část našich autobusů. Tuto spolupráci nebylo možné z důvodu fixně daného smluvního období ukončit dříve - byť jsme nebyli se všemi službami zcela spokojeni. Na malou obranu je však potřeba zmínit, že s poskytovatelem jsme začali spolupracovat již v r. 2010 - kdy dostupnost WiFi na palubě autobusů byla ještě na svém úplném počátku a nikdo z tehdejších operátorů lepší řešení pro mezinárodní linky - tj. nejen pro ČR, ale i pro zahraničí - neposkytoval. 

Od října se nám podařilo uzavřít dohodu s novým operátorem, který nám - jak pevně věříme - poskytne stabilnější a kvalitnější řešení. Postupně dojde k výměně zařízení a přenastavení služeb. 

Rádi bychom vás touto cestou požádali o shovívavost a porozumění. 

Autobusy není možné vybavit všechny najednou a nastavení je potřeba několikrát přetestovat (přičemž všechny zásadní chyby a nedostatky se ukáží vždy až po překročení hranic).

Nicméně bychom vás chtěli ubezpečit, že řešení této situace se intenzivně věnujeme a věříme, že toto přechodné období úspěšně zvládneme co nejrychleji. 

Děkujeme za vaše pochopení a za to, že se k nám neotočíte zády ;-)

Uděláme vše pro to, abyste byli s našimi službami spokojeni i nadále.

Váš team Eurolines CZ

 

 

 

 

Článek se nachází v rubrice: Novinky

 

Líbí se mi to (Facebook)